webshop

Információk a magasban történő munkavégzésrőlGyakran a szakma is eltérően értelmezi, mit kell érteni alpintechnika és lezuhanás elleni védelem alatt.

MAGASBAN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS

Gyakran még a szakma (munkavédelmi és/vagy alpintechnikai szakemberek) is eltérő módon értelmezi, fogalmazza meg, hogy mit kell érteni az ipari alpintechnika és mit a lezuhanás elleni védelem alatt. Ezeket a fogalmi valamint nézetbeli különbségeket szeretnénk közelíteni.  Átfedések lehetnek és vannak is, de egy szakember különbséget tud tenni az alaptevékenység elvégzése érdekében alkalmazott leesés elleni technika és a szükséges eszközök területén (lezuhanás elleni védelem, munkahelyzet pozícionálás vagy ipari alpintechnika, ön- és társ biztosítás).

Lezuhanás elleni védelem:
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet alapján lapos-, vagy ferdetetőn (és még sok helyen) történő munkavégzésnél (tetőfedő, bádogos, ács, stb.) a munkavállaló nem terheli a biztosító rendszert, a testsúlya a saját lábán van mozgása közben is. A biztosítási lánc csak egy esetleges zuhanáskor kerül terhelés alá. Fontos a kikötési pontok kialakítása és helye, mert, ha a dolgozó a kikötési pont fölé mászik, és onnan esik le, nagy erők ébredhetnek a rendszerben. (Ezért szükséges az energiaelnyelő - sorber - használata!)Munkahelyzet pozícionálás:
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerinti munkavégzés esetén.  A dolgozó megközelítette a munkahelyet és ott rögzíti (pozícionálja) magát úgy, hogy terheli a rendszert, az tartja a súlyát, így két kézzel tudja végezni a munkáját. A munkahelyzetét csak tehermentesítéssel és a pozícionáló átállításával tudja változtatni. Például a villanyszerelő munkavégzés közben egy oszlopon vagy létrán állva pozícionálja magát (nem a rögzítetlen létrához!).Ipari alpintechnika:
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet. Két köteles technika (kivétel az ön- és társbiztosítás) a munkaterület megközelítésére, ott tartózkodásra, a munkaterület elhagyására és mentési feladatok ellátására.  A két köteles technika egy terhelt (munka) kötélből és egy biztosító kötélből áll. Ez a munkaterület más módon nem közelíthető meg.
Munkavédelmi dokumentumok (kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend):
 Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Munkavédelmi törvény) 54.§-a tárgyalja a kockázatértékelés szabályait. A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül (csak  ”munkavédelmis” készítheti el), amit évente felül kell vizsgáltatni. Ez a munkáltatói belső szabályozás az egyik legfontosabb munkavédelmi dokumentum, mert lényegét tekintve ez írja elő, hogy milyen megelőző intézkedést kell tenni, ahhoz, hogy az elvégzett értékelés alapján javuljanak a munkakörülmények. Kifejezi, hogy az intézkedések alapján mit, mivel, ki, hogyan és milyen időpontban vagy időszakban végezhet az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés érdekében. A kockázatértékelés tartalmazza, hogy milyen munkafeladatot melyik jogszabálynak eleget téve kell elvégezni. A jogszabály szerint minden egyes munkahelyszínre külön kockázatértékelést kell készíteni, ami nehéz feladat.  Képtelenségnek tűnik bizonyos tevékenységek esetében, ha csaknem munkavédelmi szakember a munkát végző személy,  ami elég ritkán fordul elő. A jogszabály előírása és az élet között van a teljes körű megvalósíthatóság, mert sajnos egy építési területen percről percre változnak a veszélyforrások, nem beszélve a hosszabb idejű munkavégzés során bekövetkező folyamatos változásokról. Ezért a mindennapos gyakorlatban úgy  lehet eleget tenni  felelősségteljesen a  munkavédelemnek, hogy a terület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni kell az előre látható tevékenységeket, ill. folyamatos  ellenőrzés alatt kell tartani a munkavégzés helyszínét. Az építésvezetővel illetve a kivitelezési koordinátorral folyamatos kommunikációt kell fenntartani, ha szükséges a munkavégzést le kell állítani, szüneteltetni kell.   Egy jól képzett munkavezető ezeket az intézkedéseket szem előtt tartva – és bizonyos veszélyeket előre látva – irányításával képes megvalósítani és megvalósíttatni a biztonságos munkavégzést.

Egyéni védőeszköz juttatási rend:
A kockázatértékelést kiegészítő dokumentum, melyben az adott területre szükséges védőeszközöket kell felsorolni.   Azt kell meghatározni, hogy milyen besorolású tevékenységet végez a munkavállaló és milyen rendeletek vonatkoznak rá. Lehet munkahelyzet pozícionálás, önbiztosításos terület megközelítés vagy ipari alpintechnika a feladat, de mindhárom eltérő biztosítás technikát és más védőeszköz szükségletet igényel. A juttatási rend több munkatevékenységre is előírhat védőeszközöket, célszerű elkülöníteni tevékenységek szerint.  Érvényességi ideje nincs, ha változás történik valamelyik a tevékenységben vagy a felhasznált eszközök terén módosítani kell. Elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egyéni védőeszköz időszakos  felülvizsgálata:

Az EN 365 szabvány és a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint.
„3.§ 9. meghatalmazott képviselő: bármely e rendeletben előírt kötelezettségnek a gyártó helyett és nevében való teljesítésére a gyártó által meghatalmazott személy;[…]
13. § (6)  A használó kérelmére a védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy bejelentett szervezet végzi el.” 18/2008.SZMM rendelet

Az egyéni védőeszközök kategóriái:
„ 4. § (1) A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1., 2., 3.) kategóriába tartoznak.
(2) Az 1. kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi
hatások ellen biztosítanak védelmet:[…]
(3) A 2. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a 3. kategóriába.
(4) A 3. kategóriába tartoznak mindazok a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni.

E joghely értelmezése gyakran helytelen, mivel a gyártó nevében és helyette eljárni csak a gyártó névre szólóan kiadott írásbeli – igazolható – felhatalmazása alapján szabad. A gyártó felhatalmazása nem kötődik munkavédelmi képesítéshez, de feltétele az adott eszköz és vizsgálata jellemzőinek alapos ismerete.
Az ipari alpintechnikai oktatók (oktatók:  www.miaoe.hu) egyben munkabiztonsági szakemberek is és névre szóló gyártói kijelöléssel is rendelkeznek, valamint évente- kétévente egyéni védőeszközöket gyártó cégeknél tovább képző tréningeken vesznek részt. Ezeken túlmenően nap, mint nap használják az eszközöket munkájuk során. Az időszakos felülvizsgálat érvényessége tekintetében figyelembe kell venni a gyártói ajánlásokat, és ha van a tevékenységre vonatkozó rendelet (amilyen az Ipari Biztonsági Szabályzat) az abban előírt időszakokat. A felülvizsgálat gyakorisága tekintetében eltérés esetén mindig a szigorúbbat (rövidebb időszakot) kell betartani.  A lezuhanás elleni védőeszközöket általában évente-, az ipari alpintechnika során alkalmazott védőeszközöket és az emelőgép önmentő védőeszközét félévente kell felülvizsgálni.

Milyen dokumentumokat célszerű a munkaterületen magunknál tartani?
Másolat formájában a következőket: kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend, egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyv, névre szóló munkáltatói megbízás vagy szerződés,  alkalmassági igazolás, szakképzettséget igazoló okmány, építési napló vagy munkautasítás.

Egyéb egyéni védőeszközök:
Ruházat és lábbeli valamint a további védőeszközök tekintetében a kockázatértékelésben meghatározottak alapján az egyéni védőeszköz juttatási rend szerint vagy, ha egy munkaterületen szigorúbb az előírás akkor az utóbbinak eleget téve kell a munkavállaló védelmét biztosítani.

Valahol elakadtál? Van valami észrevételed? Kérjük, küldd el visszajelzésed!
© 2010 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon a található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.