webshop

IRATA vs. OKJ Információk az IRATA és az OKJ-s képzésről, kérdések, válaszok e témakörben.

 A Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara Ipari Alpinista Szakmai Osztály

(BKIK IASZO) tájékoztatása

Az IASZO tagjaihoz több, félreértésre okot adó információ, megkeresés érkezett az ipari alpin képzés és a megszerzett végzettségek felhasználása területén. Ezekből a „hírekből” az derült ki, hogy szükséges egy objektív tájékoztatás a jelenlegi helyzetről. Mi magunk – az oktatók – is több egymástól független forrásból származó ellentmondásos és szakmailag megalapozatlan hírt hallottunk e-témában. A jövőbeni könnyebb – és talán hitelesebb - tájékozódás szempontjából vetem papírra az alábbi információkat. Az IRATA tájékoztatót Szabó Levente (Alpindustry WRS.kft.) állította össze.

Az IRATA képzésről:

IRATA: Industrial Rope Access Trade Association

A képzés díja szintenként: 800 és 1.500 euró között változik függően a képzés helyétől.

Pótvizsga díja: Minden esetben a tanfolyamot szervező költségvetése, belső szabályozása határozza meg. Jellemzően a képző hely kedvezményeket biztosít abban az esetben, ha pótvizsgára van szükség.

A képzés ideje: Az IRATA tanfolyamok nemzetközileg egységes szabályzata szerint szintenként minimum 4 nap, majd ezt követően 1 vizsganap független vizsgáztató által lebonyolítva. A maximum idő nincs meghatározva, tehát a képzőtől függően több nap is lehet. Nemzetközi viszonylatban jellemzően 5 tanfolyami napot követően bocsájtanak valakit vizsgára.

A végzettség érvényessége: A sikeres vizsgát követően az IRATA szabályzata alapján 3 évente meg kell ismételnie a minősítő vizsgát azon a szinten, melyen az illető személy az IRATA-nál regisztrálva van. (A 3 évente esedékes minősítő vizsga minden szinten kötelező: Level 1-2-3 technikusok; L3 oktatók; L3 vizsgáztatók). Szintenként az újraérvényesítés minimum 2 gyakorló nap melyet 1 minősítő vizsganap követ független vizsgáztató előtt. Az IRATA tagként auditált oktató vagy kivitelező cégek estében szintén 3 évenként kötelező az auditálás megújítása.

Az újraérvényesítés díja: 500 és 1.500 euró között változik függően a képzés helyétől

A rendszer három egymásra épülő felhasználói és képzési szintet különböztet meg. A harmadik szintre épülnek az egységes szabályzatban definiált oktatói és vizsgáztatói felelősségekkel illetve kötelezettségekkel járó szintek.

Az IRATA által definiált és szintekre osztott tanfolyamok meghatározó jellemzői:

A tagság jellegéből adódóan nemzetközileg egységes képzési tematikát alkalmaz, tehát az egyes tanfolyamok ismeretanyaga és a minősítő vizsga során számon kérhető elsajátított ismeretek központilag meghatározottak.

I. szint: Az L1 szinten képzett szakember elsajátította, és a munkavégzés során biztonságosan alkalmazni tudja azokat az alapvetően elvárt alpintechnikai manővereket melyek segítségével végrehajtható a munkavégzés helyének megközelítése, önmaga biztosítása a munkavégzés ideje alatt, továbbá képes egy bajbajutott személy mentésére a legkevesebb gyakorlati tapasztalatot és technikai rutint igénylő manőverek alkalmazásával. Alpintechnikai módszereket munkavezető irányításával és felügyeletével alkalmazhat.

II. szint: Az L2 szinten képzett szakember, a minimum 1000 igazolt gyakorlati munkaóra tapasztalatának elvárasa szerint képes alkalmazni minden L1 szinten elsajátított ismeretet. Elsajátította az alpintechnikai tevékenység során történő tehermozgatás alapvető módszereit, bővebb ismereteket szerzett a kötélrögzítési pontok kiválasztásról valamint kialakításról, az ereszkedő és biztosító kötélállások kiépítésről. Elsajátította a bajbajutott személy mentését szolgáló komplex alpintechnikai manővereket, a feszített kötélpályák és zuhanásgátló rendszerek kialakításának alapjait. Alpintechnikai módszereket munkavezető irányításával és felügyeletével alkalmazhat.

III. szint: A képzésbe való becsatlakozáshoz a jelentkezőnek az érvényes elsősegély ismertek igazolásán túl, egy IRATA tag cég ajánlásával szükséges rendelkezne. Ennek hiányában a jelentkezést fogadó IRATA oktató cég felelőssége a jelentkező megítélése. Az L3 szinten képzett szakember, a minimum 2000 igazolt gyakorlati munkaóra tapasztalatának elvárasa szerint képes alkalmazni minden L1 és L2 szinten elsajátított ismeretet. Jártas a komplex alpintechnikai tevékenység eszközeinek és módszereinek alkalmazásában. Ismeri Az IRATA szabályozási rendszerét szervezeti felépítést.

Közvetlen belépés: A közvetlen belépés lényege, hogy azok számára, akik az IRATA rendszerén kívül szerezték képesítéseiket és munkatapasztalatukat lehetőséget biztosítson Az L2-es szintű, vagy ritkább esetben az L3-as szintű képzésbe való becsatlakozáshoz. A közvetlen belépés feltételei meglehetősen szigorú követelmények teljesüléséhez kötött.

Oktató, vizsgáztató: IRATA tanfolyamok lebonyolításra kizárólag olyan oktatási tevékenységre szakosodott vállalkozások jogosultak melyek tagjai az IRATA szervezetének és megfeleltek az IRATA több lépcsős szigorú auditálási folyamatán. Ennek egyik fontos kritériuma, hogy a cég rendelkezzen legalább egy olyan oktatóval, aki igazolható módon jártas az ipari alpintechnikai oktatásban és legalább L3-as minősítéssel rendelkezik.

A rendszer előnyei: Világméretű elismertség, elterjedtség. Kompatibilitás a képzési helyek kialakításában és a képzés tematikájában (ugyanaz Angliában, Romániában, Ausztráliában, vagy Magyarországon stb.) Egységes a képzés igazolása és a minősítések rendszere. Az egyes szintek ismeretanyaga és elsajátított manőverei kompatibilisek más, az IRATA szervezeti felépítésével megegyezően működő alpintechnikai oktatási rendszerekkel, például FISAT (Németország), SPRAT (USA) vagy Magyarország esetében (ideális esetben) a MIAOE által felügyelt alap, haladó, és munkairányító szinteken szervezett technikai tanfolyamokkal. Központi nyilvántartás, melyhez minden tag cég online hozzáférhet. Magas szintű munkabiztonsági szemléletmód és szabályozás a gyakorlati követelményekben. A képzésbe való integrálódás lehetősége (az L3-as, L2-es szintű végzettséggel rendelkezők részére oktatói, segédoktatói státusz elérhetősége).

 

Az OKJ-s képzésről:

Államilag elismert, iskola rendszeren kívüli képzés.

A képzés díja: 360.000Ft

Pótvizsga díja: 50.000 Ft

Újraérvényesítés díja: nincsen

Az éves ismeretfelújító tréning díja: 8.000 - 15.000 +áfa/fő

A végzettség érvényessége: korlátlan, illetve ameddig az orvosi alkalmasság érvényes és a jogszabályban előírt éves frissítő tréning dokumentált módon megtörténik.

A képzés 260 óra (amelyből 200 óra elméleti- gyakorlati kötéltechnika), 60 óra vállalkozási ismeretek. A képzés 21-22 napot vesz igénybe, így a végzettség másfél-, három hónap alatt  megszerezhető. A végzett hallgató jogosultsági területei: kötéltechnika ipari környezetben, szabadidősport (kalandpark, mászófal) és mentés. Az Európai Unió területén az Europass kíséretében teljes jogú államilag elismert végzettség. A BKIK IASZO az Europass mellé kiállít egy Tanúsítványt, amely szerint a sikeres OKJ-s vizsgával rendelkező személy alkalmas IRATA III. szintű feladatokhoz hasonló tevékenységek elvégzésére. A Tanúsítvány szerint a technikában, felszerelésben mutatkozhat némi különbség, de a feladat sikeres teljesítésre való alkalmasságot nem kérdőjelezi meg.

A rendszer előnyei: Államilag elismert szakmai képzés, munkavezetői feladatok ellátása, továbbtanulási lehetősé: Mestervizsga (magasabb státusz, magasabb szakmai színvonal). A Szakmai Vizsga Követelmény és a Mester Vizsga Követelmény meghatározza a képzés tematikáját és a végzett hallgató kimeneti tudását. A képzésbe jelentkező személy előzetesen megszerzett tudását felmérjük, beszámítjuk és az eredmény tükrében csökkentett képzési időt, csökkentett díj ellenében ajánlunk fel.

 

Kérdések, válaszok

Melyik a jobb képzés?

Mindkettő jó – tudom, mert ismerem a Szabálykönyvet és két napot „Iratáztam”, sportos, tetszik  –, ami az egyik képzési rendszerből részben hiányzik, megvan a másikban. Hiányzik az IRATA-ból a favágás, kalandpark és mászófal tevékenység, meg talán a társbiztosításos elölmászás, a változatos képzési helyszín. Az OKJ-ból hiányzik az (egy vagy többszöri) 1.000 órás szakmai gyakorlat – bár gondoljunk csak a jogosítványunk megszerzésére, legalább olyan veszélyes terület, ott sem ártana az 1.000 óra gyakorlat. Összefoglalva: a tengeren túlra IRATA, Európában tanfolyami vagy OKJ-s végzettség, de mindkét esetben célszerű előre tájékozódni, hogy a választott vállalat mit ismer, mit fogad el, illetve mit kér ahhoz, hogy alkalmazzon alpinistaként.(S.J.)

Melyik az olcsóbb?

Ezt mindig a (rövid vagy hosszú távú) megtérülés dönti el.

Ha csak a költségeket hasonlítjuk össze, akkor az OKJ-s képzés lényegesen olcsóbb, mint az IRATA, mert nem kell 3 évente ismétlő vizsgákat tenni, melynek költsége gyakorlatilag megegyezik a normál tanfolyami költségekkel. (Alpindustry)

Melyiket fogadják el a Magyarországon?

A hazai területen – jelenleg – az OKJ az elfogadott. A jövőbeni célunk az IRATA-OKJ kölcsönös elfogadtatása – szakmailag hibás lenne bármelyik oldalról a másik el nem fogadása – a hiányzó modulok pótlásával szeretnénk átjárhatóvá tenni a két képzést. A tudás nem képzési rendszerfüggő, hanem a személlyel, az ambícióval és a gyakorlással hozható összefüggésbe.(S.J.)

Favágó, faápoló tevékenységet akarok végezni külföldön. Kell hozzá IRATA végzettség?

Az IRATA ipari környezetben végzett munkákhoz szükséges. Nem foglalkozik favágó, faápoló kötéltechnikákkal, sőt az ebben szerzett gyakorlatot sem fogadja el. Ha csak favágással, faápolással akarsz foglalkozni, fölösleges az IRATA tanfolyam. (Alpindustry)

Csak Magyarországon belül szeretnék ipari alpintechnikát alkalmazni. Milyen tanfolyamra jelentkezzek?

Ha semmilyen kötéltechnikai képzettséged sincs, jelentkezz egy tanfolyamra (egy hetes) vagy OKJ-s szakképesítést adó tanfolyamra.S.J. Ha van előképzettséged, jelentkezz egy OKJ-s tanfolyamot szervező céghez és kérj szintfelmérést, így csökkentheted az OKJ-s képzés idejét és árát. Ha csak Magyarországon akarsz dolgozni, ne jelentkezz IRATA tanfolyamra, mert fölöslegesen növeled a költségeidet! (Alpindustry)

Külföldön szeretnék dolgozni. Milyen tanfolyamra jelentkezzek?

Ha elsősorban külföldön szeretnél dolgozni, jelentkezz IRATA tanfolyamra, mert ez a leggyorsabb módja annak, hogy olyan bizonyítványod legyen, amit a világon a legtöbb helyen elfogadnak. Ha van rá lehetőséged, vizsga utáni napon már dolgozhatsz is (a vizsgalapod az igazolás, amíg a kártyád megérkezik). Hátránya, hogy 3 évente újra vizsgázni kell, és az ára mert a magyarországi viszonyok között drága (de külföldi munkavégzés esetén kevesebb, mint egy heti bér). (Alpindustry)

Korábban tanfolyami rendszerben szereztem alpintechnikai képesítést. Elfogadják külföldön?

Az a tapasztalatunk, hogy a Magyarországon korábban megszerzett ipari alpintechnikai bizonyítványokat, okleveleket (főleg a magyar – angol, vagy magyar – német nyelvűeket) nagyon jól fogadják Európában. De ez nem mondható el Európa északi országairól, illetve a tengerentúli országokról. Ott az IRATA az általánosan elfogadott. (Alpindustry)

OKJ-s ipari alpinista képesítésem van. Elfogadják külföldön?

Az Európai Unión belül elvileg el kell fogadni az OKJ-s bizonyítványt (Europass), bár nekünk nincs erről pozitív tapasztalatunk, de nagyon örülnénk az ilyen irányú megerősítésnek. Ebben a kérdésben a kérdésben fontos vizsgálni, hogy abban az országban ahol dolgozni szeretnénk, az ipari alpintechnikai szabályozott vagy szabályozatlan tevékenységnek számít. Legjobb tudomásunk szerint, ha nem számít szabályozott szakmának az adott országban, úgy a munkáltató hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen jogosultságokat tekint elfogadhatónak. Mielőtt külföldre menne dolgozni, minden esetben tájékozódjon! Javasoljuk, hogy ebben a kérdésben vegye fel a kapcsolatot a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) tanácsadóival. (Alpindustry)

 

Budapest 2015.09.09.

összeállította: Singer János BKIK IASZO

kapcsolódó szakmai hír: http://iparialpin.mountex.hu/hir/iparialpin-2015-01-hir

 

 

Valahol elakadtál? Van valami észrevételed? Kérjük, küldd el visszajelzésed!
© 2010 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon a található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.