webshop
Szolgáltatások > Bizonyítványok és oklevelek elismerése külföldön

Bizonyítványok és oklevelek elismerése külföldön


Munkavállalási célú elismerés az Európai Unió tagállamaiban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és SvájcbanAz Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag az ún. szabályozott szakmák (2007.évi CX. tv. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról

28. § E rész alkalmazásában a következő fogalmak esetén az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.

(3) Szabályozott szakmának minősül az olyan szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott módon történő folytatását jogszabály, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott szakmának minősít. A szakma meghatározott módon történő gyakorlásának minősül különösen az, ha jogszabály meghatározott szakmai cím használatát meghatározott képesítés birtoklásához köti.) gyakorlását szabályozza. Az európai közösségi jog értelmében az a szakma minősül szabályozottnak, amelynek gyakorlását az adott ország bizonyos végzettség vagy képzettség meglétéhez köti. Minden ország maga határozza meg, hogy mely szakmák gyakorlását szabályozza a fenti módon.

Ahhoz, hogy valaki magyar bizonyítványával vagy oklevelével jogosulttá váljon szabályozott szakma gyakorlására a fenti országokban, kérnie kell az adott ország illetékes hatóságától bizonyítványa vagy oklevele elismerését. (Az egyes országok szabályozott szakmáiról az Európai Bizottság honlapján lehet tájékozódni, illetve ugyanezen a honlapon megtalálhatók az egyes országok ún. nemzeti tájékoztató központjainak elérhetősége is. Ezektől az irodáktól lehet információt kérni az elismerésről és az illetékes elismerő hatóságokról.)

A szabályozott szakmák között is speciális elbírálás alá esnek az elismerés szempontjából az állatorvos, az általános orvos, az ápoló, az építész, a fogorvos, a gyógyszerész és a szülésznő szakképzettségek, mivel ezek esetében a fenti országokban megtörtént a képzés összehangolása is, így ezen szabályozott szakmák esetében lehetőség van az automatikus elismerésre, ami annyit jelent, hogy a hatóságok nem vizsgálják és nem is vizsgálhatják az adott bizonyítványhoz vagy oklevélhez vezető képzés milyenségét, hanem a bizonyítványt vagy oklevelet az elismerést végző ország oktatási intézményeiben megszerzettel automatikusan azonosnak tekintik, amennyiben ehhez valamennyi jogszabályi feltétel fennáll. (Más kérdés az, hogy az országok többségében a szakma gyakorlását különböző feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi bizonyítványhoz, feddhetetlenségi igazoláshoz stb.)

Azon szakmák esetében, amelyek ugyan szabályozottak (pl. tanár), de nem tartoznak a fent említettek közé, könnyített elismerési eljárás lefolytatására van lehetőség. Ez a kölcsönös elismerés és bizalom elvén alapszik. Ha azonban jelentős különbségek mutatkoznak a származás szerinti országban elvégzett képzés és a fogadó ország által megkövetelt képzés között, a fogadó ország kompenzációs intézkedésként alkalmassági vizsga vagy alkalmazkodási időszak teljesítését írhatja elő. (Az alkalmazkodási időszak az adott szabályozott szakma szakmai felügyelet melletti gyakorlását jelenti.) Az elismerő hatóság továbbá előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmassági vizsga vagy az alkalmazkodási időszak közötti választás joga a kérelmezőt illeti meg, ha jogszabály kivételt nem tesz.

Ha egy szakma nem minősül szabályozottnak, az elismerés az adott ország nemzeti joga szerint történik. A nem szabályozott szakmák esetében rendszerint a munkáltató dönti el, hogy az adott képesítést megfelelőnek tartja-e az ellátandó munkához.

Érdemes végezetül megemlíteni, hogy minden európai országban, de több Európán kívüli országban is megtalálhatók az Európa Tanács és az UNESCO ENIC (European Network of Information Centres) elismerési hálózatának, illetve Európán belül az Európai Bizottság NARIC (National Academic Recognition Information Centres) elismerési hálózatának az irodái. Ezeket az irodákat azzal a szándékkal hozták létre, hogy elősegítsék a felsőoktatási mobilitást, és megkönnyítsék a külföldön szerzett oklevelek elismerését azáltal, hogy tájékoztatást nyújtanak arról, miként történik országukban a külföldi oklevelek elismerése. Az ENIC és a NARIC hálózat közös honlapján az egyes országok elismerési központjainak elérhetősége, valamint az adott ország elismerési rendszerének leírása mellett számos információ található az adott ország oktatási rendszeréről és intézményeiről is.

A külföldön történő továbbtanulást és munkavállalást megkönnyítheti néhány, Magyarországon beszerezhető igazolás.

forrás: http://europass.hu/pages/content_for_student/index.php?page_id=1128

„Elismerik-e majd a szakmai végzettségemet, ha nyugaton […] munkát kívánok vállalni?”
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_hu.htm

Foglalkoztatáshoz szükséges képesítések
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_hu.htm

Bizonyítványok és oklevelek elismerése külföldön
http://europass.hu/pages/content_for_student/index.php?page_id=1128


S.J.

letöltés ideje: 2013. február 22.
Valahol elakadtál? Van valami észrevételed? Kérjük, küldd el visszajelzésed!
© 2010 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon a található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.